Komisja Rewizyjna

Skład komisji: Przewodniczący: Butryn Kazimierz Członkowie : Pietroniec Witold, Pyz Czesław, Tofil Kazimierz Przedmiot działania: 1.kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem: 1)legalności, 2)gospodarności, 3)rzetelności, 4)celowości, 5)zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2.bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 3.wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:17:19 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:32:30.

Zobacz:
 Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej .  Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego .  Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego .  Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  .  Komisja Rewizyjna  . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:17:19
Data modyfikacji: 2015-01-08 11:32:30
Opublikowane przez: Admin