Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Skład komisji: Przewodniczący: Torba Cecylia Członkowie : Bajgierowicz Łukasz, Drąg Bogusław, Herdzik Andrzej, Paluch Elżbieta, Pietroniec Witold, Tofil Kazimierz Przedmiot działania: 1.szkolnictwo podstawowe i wychowanie przedszkolne, 2.rozmieszczanie i funkcjonowanie placówek służby zdrowia, 3.funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja jego zadań statutowych, 4.współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi placówkami w przedmiocie aktywnej walki z bezrobociem, 5.rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku wsi, oraz sportu i turystyki szkolnej, 6.rozwój czytelnictwa, kultury i sztuki ludowej oraz utrzymanie i działalność placówek kulturalnych w gminie.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:15:28 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:29:19.

Zobacz:
 Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej .  Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego .  Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego .  Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  .  Komisja Rewizyjna  . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:15:28
Data modyfikacji: 2015-01-08 11:29:19
Opublikowane przez: Admin