Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Skład komisji: Przewodniczący: Kuśmider Kamil Członkowie : Bajgierowicz Łukasz, Drąg Bogusław, Herdzik Andrzej, Pietroniec Witold, Skrzypek Krzysztof, Torba Cecylia Przedmiot działania: 1.budowa i rozwój infrastruktury gminy ze szczególnym uwzględnieniem spraw drogownictwa, zaopatrzenia w wodę i ochrony środowiska, 2.działalność handlowa, usługowa i ochrona konsumenta, 3.utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu sanitarno-higienicznego w gminie oraz obiektach użyteczności publicznej, 4.współpraca z organami Policji w przedmiocie ochrony mienia obywateli oraz zwalczania zjawisk patologii społecznej, 5.zabezpieczenie przeciwpożarowe i stanowienie właściwych warunków dla działalności OSP, rozwoju sieci komunikacji lokalnej oraz łączności, 6.rozwój sieci komunikacji lokalnej oraz łączności.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:13:15 | Data modyfikacji: 2014-12-31 12:47:05.

Zobacz:
 Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej .  Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego .  Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego .  Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  .  Komisja Rewizyjna  . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:13:15
Data modyfikacji: 2014-12-31 12:47:05
Opublikowane przez: Admin