Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

Skład komisji: Przewodniczący: Tofil Kazimierz Członkowie: Butryn Kazimierz, Loc Bogdan, Młodożeniec Grażyna, Pyz Czesław, Skrzypek Krzysztof, Szawara Andrzej Przedmiot działania: 1.prawidłowość gospodarki na użytkach zielonych i gruntach leśnych stanowiących mienie komunalne, 2.nadzór nad gospodarką łąkową i leśną wspólnot gruntowych, 3.wykorzystanie dochodów pochodzących z opłat za użytkowanie mienia komunalnego oraz sprzedaż użytków z tego mienia, 4.gospodarka wodna, melioracja i ochrona przeciwpowodziowa, 5.pomoc dla rolnictwa indywidualnego, 6.współpraca z instytucjami i organami obsługi rolnictwa, 7.przestrzenny rozwój gminy i cały kompleks spraw związanych z budownictwem na terenie gminy 8.opiniowanie spraw dotyczących: zamiany, dzierżawy i sprzedaży działek.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:05:49 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:23:16.

Zobacz:
 Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej .  Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego .  Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego .  Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  .  Komisja Rewizyjna  . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:05:49
Data modyfikacji: 2015-01-08 11:23:16
Opublikowane przez: Admin