Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej

Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej Skład komisji: Przewodniczący: Pyz Czesław Członkowie : Butryn Kazimierz, Kuśmider Kamil, Loc Bogdan, Młodożeniec Grażyna, Paluch Elżbieta, Szawara Andrzej Przedmiot działania: 1. powszechność wymiaru oraz realizacja podatków i opłat stanowiących dochody własne gminy, 2. zapoznanie się z  projektem budżetu i planu finansowania zadań o charakterze inwestycyjno-remontowych, 3. prawidłowość realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przez Urząd Gminy oraz jednostki administracyjne i organizacyjne gminy, 4. realizacja finansowych zadań zleconych, 5. zapoznanie się z propozycją rozdysponowania wolnych środków budżetowych, 6. opiniowanie zmian w budżecie gminy.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:02:59 | Data modyfikacji: 2015-01-07 14:52:45.

Zobacz:
 Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej .  Komisja Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego .  Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego .  Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  .  Komisja Rewizyjna  . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:02:59
Data modyfikacji: 2015-01-07 14:52:45
Opublikowane przez: Admin