Opinie RIO

Uchwała Nr XVI/244/2018 z 17 października 2018
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wyrażenia
opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez
gminę Pysznica kredytu w kwocie 2 899 210,89 zł
 uchwała Nr XVI_244_2018 z 17.10.2018 r. RIO.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:44:26.
Uchwała Nr XVI/266/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
gminy Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_266_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:14:43.
Uchwała Nr XVI/267/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przedstawionym wraz z projektem
uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_267_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:18:47.
Uchwała Nr XVI/268/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_268_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:20:57.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:20:57
Opublikowane przez: Admin