Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 3305, 2932/1,
2932/4 położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-16 13:59:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur SDR11 PE100 Dn 63mm, L=ok.51,0 m na potrzeby
budynku mieszkalnego, na działkach nr ewid.
1347/10, 1347/13 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:25:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
linii napowietrznej SN 15 kV Stalowa
Wola-Posanie-Lipa, odgałęzienie Lipowiec na
linię kablową SN, od słupa nr 55/1 do słupa
55/60”
 
obwieszczenie o wszczeciu 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:24:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11
PE100 Dn63 mm o długości około 101 m na
potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:13:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 13:39:25.
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu (SKO-401/D/379/2018)
 
Obwieszczenie SKO w Tarnobrzegu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:08:47.
 
Obwieszczenie SKO w Tarnobrzegu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:08:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego” na
działkach nr ewid.992/5, 992/2, 992/3, 992/4,
992/11, 992/10, 992/8, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:02:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 3447/1,
3446/1, 3446/5, 3446/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu_12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:51:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
la zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie żłobka gminnego wraz z przyłączami
instalacji i zagospodarowaniem terenu w tym:
dojścia, podjazdy i dojazdy do budynku, parking
dla samochodów osobowych, zjazd z drogi
wewnętrznej, ogrodzenie terenu, plac zabaw dla
dzieci, zieleń i mała architektura na działce
nr ewid. 54/8 położonej w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu_11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:42:40 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid.1256/7,
1256/6, 1256/5, 1256/4, 1256/3, 1256/2, 1256/1,
1264/1, 1264/4, 1265/5, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji_6733_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:01:45 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid.4359/3, 4359/4, 4359/5, 4359/6,
4359/7, 4359/8, 4359/9, 4359/10, 943/8, 942/1,
943/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:22:48 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:53:08 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:51:57 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Budowa
stacji bazowej transmisji danych nr
BT_26267_Jastkowice”
 
obwieszczenie o wszczęciu 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:11:47 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 12:14:32 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr: 119, 139
położonych w Nisku oraz na działce nr 5944
położonej w Pysznicy
 
obwieszczenie o wszczeciu 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:20:22 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu
STW7001B”
 
obwieszczenie o przekazaniu odwołania 37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:50:30 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:47:29 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:44:24 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 992/5, 992/2,
992/3, 992/4, 992/11, 992/10, 992/8 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-23 13:04:10 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 241/9,
117/1, 241/10, 241/11 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0001 Brandwica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:39:12 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 4359/3,
4359/4, 4359/5, 4359/6, 4359/7, 4359/8, 4359/9,
4359/10, 943/8, 942/1, 943/1 położonych,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:38:05 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
SDR11 PE100 Dn63 mm o długości około 101 m na
potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9”
 
obwieszczenie o wszczeciu 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:38:17 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Kłyżowie, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 38_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-14 12:41:08 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11 PE100
Dn63 mm o długości około 101 m na potrzeby
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9 na
działkach nr ewid.3028/14 i 3028/9 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 41_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:45:06 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pn. „rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 32_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:07:36 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 40_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:27:38 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 39_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:26:09 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 3014/4, 3026,
3025, 3024/3, 2646, 3014/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-05 13:53:44 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu
STW7001B” na działce nr ewid. 1339, położonej
w Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb
ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji_37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:01:18 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1279/8,
1279/7 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 13:46:54 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1256/7,
1256/6, 1256/5, 1256/4, 1256/3, 1256/2, 1256/1,
1264/1, 1264/4, 1265/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 13:45:49 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11 PE100
Dn63 mm o długości około 101 m na potrzeby
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9” na
działkach nr ewid.3028/14 i 3028/9 położonych,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_41_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:29:59 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach nr ewid.4357/4 i 4357/5, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_40_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:28:32 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działce nr ewid.4307 położonej w obrębie
ewidencyjnym 0003 Jastkowice
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_39_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:26:36 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Kłyżowie, gmina
Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 38_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:10:22 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
o oznaczeniu STW7001B”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:00:28 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie
melioracji wodnych
 
obwieszczenie INi.507.1.369.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-02 10:12:30 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Adaptacja i przebudowa budynku byłej szkoły
na przedszkole gminne, dobudowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych,
budowa ogrodzenia, chodników i dojść do budynku
oraz miejsc parkingowych”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 36_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-28 11:31:20 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 35_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:34:18 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 34_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:31:50 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działce nr ewid. 4307 położonej
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 39_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:07:25 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 4357/4 i
4357/5 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 40_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:06:21 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid.: 3028/14 i 3028/9 położonych
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 41_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:59:00 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
wodociągowej na działkach: nr ewid.3246/1,
4395/1, 4395/10, 1256/7, 1264/9, 1264/6, 1265/7,
1265/14, położonych w obrębie ewidencyjnym
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 31_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-15 14:30:01 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:58:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 33_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 13:09:15 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:58:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 29_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:45:53 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:58:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 27_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:43:25 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:58:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Adaptacja i
przebudowa budynku byłej szkoły na przedszkole
gminne, dobudowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych,
budowa ogrodzenia, chodników i dojść do budynku
oraz miejsc parkingowych”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 36_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 10:43:12 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:58:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegom dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 32_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-04 11:19:21 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:58:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej na działkach
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłyżów,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 38_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:17:51 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. o oznaczeniu STW7001B”
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:11:11 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie INi.507.1.319.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:07:48 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 30_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:03:54 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 28_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:02:26 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 35_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:57:14 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 34_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:55:18 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.2096, 2087, 2055, 2056/1, 2056/3, 2058, 2059,
2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2064, 2065,
2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083, 2084, położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 26_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:53:39 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid. 3405/2, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410/7,
3410/3, 3410/6, 3414/1, 3414/2, 3418/3, 3418/2,
położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 25_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:52:14 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
3246/1, 4395/1, 4395/10, 1256/7, 1264/9, 1264/6,
1265/7, 1265/14, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 31_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-24 11:36:38 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.4350/6, 942/1 i 3238, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji_23_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:15:26 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 20_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:29:12 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 30_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:22:40 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 29_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:21:18 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 28_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:19:37 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:18:09 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 32_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-09 12:19:36 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.194, 193/5, 193/7, 193/8, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica oraz na
działkach nr ewid.2893/6 i 2893/3, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 24_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:44:18 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 22_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:43:47 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 21_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:38:15 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
adaptacji i przebudowie budynku byłej szkoły na
przedszkole gminne, dobudowie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych,
budowie ogrodzenia, chodników i dojść do
budynku oraz miejsc parkingowych na działkach nr
ewid. 996/1 i 997/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym Brandwica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 36_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 14:32:38 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.2096, 2087, 2055, 2056/1, 2056/3, 2058, 2059,
2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2064, 2065,
2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083, 2084, położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 26_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:38:01 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.3405/2,
3406, 3407, 3408, 3409, 3410/7, 3410/3, 3410/6,
3414/1, 3414/2, 3418/3, 3418/2, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina
Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 25_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:17:15 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
4350/6, 942/1 i 3238, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 23_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:21:18 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 194, 193/7,
193/6, 193/5 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica oraz na działkach nr
ewid. 2893/6, 2893/5, 2893/4, 2893/2, 2893/1
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 35_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:18:59 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 4519/5,
4519/4, 4520/3 i 4520/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 34_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:13:57 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2945/4,
2945/3, 2946/7 i 2946/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 33_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:30:07 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 3246/1, 4395/1, 4395/10, 1256/7, 1264/9,
1264/6, 1265/7, 1265/14 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 31_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:11:53 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:23:07 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegopn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do budynku mieszkalnego” na działkach nr
ewid.1124/1, 1124/2, 1125/2, 1126/2, 1127/2,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji_15_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-18 15:02:03 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.194,
193/5, 193/7, 193/8, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica oraz na działkach nr
ewid.2893/6 i 2893/3, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 24_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:00:36 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-12 11:59:04 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-12 11:56:42 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
4686/1, 4686/2, 4687, 4688, 4689, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:06:32 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2701/1,
2701/2, 2702/8, 2702/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 30_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:05:20 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 4340/10 i
4340/8 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 29_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:02:24 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 895/1 i 882
położonych w obrębie ewidencyjnym Brandwica i
działce nr ewid. 3220 w Jastkowicach, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 28_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:00:23 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 735, 736,
737, 738, 3238, 931, 930, 929/4, 929/1, 928/3
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 27_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 12:46:04 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:13:18 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 2096, 2087, 2055, 2056/1, 2056/3, 2058,
2059, 2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081,
2082, 2083, 2084 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 26_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:09:39 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 3405/2, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410/7,
3410/3, 3410/6, 3414/1, 3414/2, 3418/3, 3418/2
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 25_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:27:02 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 194, 193/5, 193/7, 193/8, położonych w
obrębie ewidencyjnym Pysznica oraz działkach nr
ewid.: 2893/6, 2893/3, położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 24_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:59:10 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 4350/6, 942/1, 3238 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 23_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:58:02 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na rozbudowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do budynku mieszkalnego na działkach nr: 119, 139
położonych w Nisku oraz na działce nr 5944
położonej w Pysznicy
 
obwieszczenie o wszczeciu postepowania 20_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:56:44 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1791, 1792/1,
1794, 1795/2 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 22_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:33:49 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1279/30 i
1279/31 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 21_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:29:26 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 4687, 4686/1, 4686/2, 4688, 4689
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 19_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 12:54:46 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 14_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:22:35 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1124/1,
1124/2, 1125/2, 1126/2, 1127/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:59:24 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej 15kV od istniejącego
słupa nr 55/61 do stacji trafo, budowa
napowietrznej stacji trafo 20/250, budowa linii
kablowej nN od projektowanej stacji trafo do
istniejącej linii napowietrznej nN. Demontaż
istniejącej linii napowietrznej 15kV, demontaż
istniejącej stacji trafo typu ŻH-15” na
działce nr ewid.3448/2, położonej w
miejscowości Kochany, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-18 20:22:35 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa przepustu z piętrzeniem na rowie
odwadniającym siedliska przyrodnicze, planowana
do realizacji w ramach projektu LIFE13
NAT/PL/000032„
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:56:11 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:53:59 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
produkcyjnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 08:06:47 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
linii kablowej 15kV od istniejącego słupa nr
55/61 do stacji trafo, budowa napowietrznej stacji
trafo 20/250, budowa linii kablowej nN od
projektowanej stacji trafo do istniejącej linii
napowietrznej nN. Demontaż istniejącej linii
napowietrznej 15kV, demontaż istniejącej stacji
trafo typu ŻH-15”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:16:20 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody opadowe z drogi powiatowej nr 1021R
Jastkowice - Stalowa Wola w miejscowości
Jastkowice z jezdni asfaltowej i pobocza,
długości oko. 100 mb. wraz z budową separatora
koalescencyjnego i odprowadzeniem wód do rzeki
Bukowa”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:50:38 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY nr STW7006A”
 
obwieszczenie o przekazaniu odwołania 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:33:58 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa
przepustu z piętrzeniem na rowie odwadniającym
siedliska przyrodnicze, planowana do realizacji w
ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie
z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-17 12:28:55 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku produkcyjnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:45:47 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2687/5,
2686/9, 2686/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:37:27 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:08:16 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
linii kablowej 15kV od istniejącego słupa nr
55/61 do stacji trafo. Budowa napowietrznej stacji
trafo 20/250. Budowa linii kablowej nN od
projektowanej stacji trafo do istniejącej linii
napowietrznej nN. Demontaż istniejącej linii
napowietrznej 15 kV, demontaż istniejącej stacji
trafo typu ŻH”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:58:03 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „budowa
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
opadowe z drogi powiatowej nr 1021R Jastkowice -
Stalowa Wola w miejscowości Jastkowice z jezdni
asfaltowej i pobocza, długości około 100 mb.
wraz z budową separatora koalescencyjnego i
odprowadzeniem wód do rzeki Bukowa”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-21 11:49:30 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
obwieszczenie INi.507.1.119.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:36:58 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
przepustu z piętrzeniem na rowie odwadniających
siedliska przyrodnicze, planowana do realizacji w
ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032 „
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:05:57 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.2087, 2053/5, 2053/13, 2053/12 wraz z
przyłączem wodociągowym do działki nr
ewid.2053/12, położonych w Pysznicy przy ul.
Akacjowej, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:54:25 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
produkcyjnego na działkach nr ewid.: 1277/1,
1277/3, 1277/4, 1277/9, 1277/6, 1200, 1201/1,
1201/11, 1201/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:11:02 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:27:07 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach nr ewid.2087,
2053/5, 2053/13, 2053/12 wraz z przyłączem
wodociągowym do działki nr ewid.2053/12,
położonych w Pysznicy przy ul. Akacjowej, gmina
Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2017.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-18 11:31:18 | Data modyfikacji: 2017-05-18 12:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody opadowe z drogi powiatowej nr 1021R
Jastkowice –Stalowa Wola w miejscowości
Jastkowice z jezdni asfaltowej i pobocza
długości ok. 100 mb, wraz z budową separatora
koalescencyjnego i odprowadzeniem wód do rzeki
Bukowa na działkach nr ewid 3266/1, 2102/1,
3320/6 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:00:02 | Data modyfikacji: 2017-05-18 12:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2801/13,
2798, 2796, 2795/16, 2795/11, 2795/5 położonych
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-04 09:25:53 | Data modyfikacji: 2017-05-18 12:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.1201/11, 1271, 1200, 1277/9, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina
Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:15:00 | Data modyfikacji: 2017-05-18 12:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid. 651/14, 651/15, 651/16, 651/17, 651/18,
651/20, 651/21, 651/22, 651/24, 651/25, 651/26,
860/1, 861/5, położonych w obrębie ewidencyjnym
0001-Brandwica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:13:18 | Data modyfikacji: 2017-05-18 12:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:13:04 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:54:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:07:36 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej SN 15kV dla powiązania
linii napowietrznej Brandwica 5 (słup nr 29/17) z
linią Jastkowice 10 (słup nr 19/49) o długości
około 1000m”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-19 13:28:00 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY nr STW7006A”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:02:46 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na
działkach nr ewid.: 2087, 2053/5, 2053/13,
2053/12 wraz z przyłączem wodociągowym do
działki nr ewid. 2053/12, położonych w Pysznicy
przy ul. Akacjowej, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-13 14:54:41 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
1201/11 , 1271 , 1200 , 1277/9, położonych w
obrębieewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica
 
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6733_6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-06 15:14:55 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid. 65 1/1
4, 65 1/1 5 , 65 1/1 6 , 65 1/ 17 , 65 1/ 18 , 65
1/2 0, 6 5 1/2 1, 65 1/ 22 , 6 51/2 4 , 6 51/ 25 ,
65 1/2 6, 8 6 0/1 , 8 61 /5 , położonych w
obrębie ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina
Pysznica
 
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6733_5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-06 15:11:19 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:08:24 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:17:56 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa linii
kablowej SN 15kV dla powiązania linii
napowietrznej Brandwica 5 (słup nr 29/17) z
linią Jastkowice 10 (słup nr 19/49) o długości
około 1000 m”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:55:23 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr
STW7006A”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:53:59 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji w przedmiocie zmiany decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pn. „budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 2931/7”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji w przedmiocie zmiany decyzji 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:46:39 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2929/1,
2929/2, 4368/2, 2929/3, 4368/3, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003- Jastkowice, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-09 13:34:51 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 3265,
2929/1, 4368/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2017.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-09 13:33:28 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do
budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2931/7”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmiana decyzji 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:34:53 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 1201/11, 1271, 1200, 1277/9, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005- Pysznica, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:27:49 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 651/14, 651/15, 651/16, 651/17, 651/18,
651/20, 651/21, 651/22, 651/24, 651/25, 651/26,
860/1, 861/5, położonych w obrębie ewidencyjnym
0001- Brandwica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:59:29 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie linii kablowej SN-15kV dla powiązania
linii napowietrznej Brandwica 5 (słup nr. 29/17)
z linią Jastkowice 10 (słup nr. 19/49) o
długości około 1000m”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 14:54:49 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 22_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 14:02:18 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 21_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 13:58:10 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 20_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 13:55:51 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY nr STW7006A”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-09 07:46:43 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:00:44 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 07:53:34 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 07:50:25 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2931/7”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:55:05 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 4377/1,
1266/1, 1265/1, 1265/5, 1264/4, 1265/7, 1264/6,
1264/9 w miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania_22_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-22 20:23:07 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:26:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 4358/3,
3271/1, 3202/2, 4380/3 w miejscowości Jastkowice,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania_21_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-22 20:22:11 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:26:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 359/7,
359/11 w miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania_20_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-22 20:11:26 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku
jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 2931/7”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-19 14:27:58 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 18_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:14:24 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 40 [mm] o długości
około 64,0[m] do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 2931/7”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:49:18 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 17_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:47:00 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 15_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:44:55 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:42:16 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 16_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:23:15 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 50[mm] o długości
około 158,0[m] do czterech budynków
jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. 486/6,
486/5, 486/4, 486/3” na działkach nr ewid. 370,
3230/1, 486/7, 486/6, 486/5, 486/4, 486/3,
położonych w miejscowości Jastkowice, gmina
Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 13_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:22:09 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:58:05 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6733.14.2016
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym bip_6733_14_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:02:09 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6733.15.2016
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_6733_15_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:01:15 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:49:16 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
polietylenowych PE Dn 50[mm] o długości około
158,0[m]do czterech budynków jednorodzinnych
zlokalizowanych na dz. 486/6, 486/5, 486/4,
486/3” na działkach nr ewid. 370, 3230/1,
486/7, 486/6, 486/5, 486/4, 486/3, położonych w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:55:11 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 40[mm] o długości
około 123,0[m] do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 539”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 12_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:37:46 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
jednorodzinnego”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 18_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-17 07:08:16 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
polietylenowych PE Dn 40[mm] o długości około
123,0[m] do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 539” na działkach nr
ewid. 540/3, 538/3, 536/1, 538/1, 539,
położonych w miejscowości Pysznica, gmina
Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:42:12 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 17_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-05 07:51:37 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 16_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-28 14:47:59 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-28 14:46:50 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-28 14:45:04 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do
czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na dz. 486/6, 486/5, 486/4,
486/3”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-19 13:40:48 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 11_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:31:48 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do
budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
539”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:10:44 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do
budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2100/4”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:01:45 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2100/4” na działkach nr ewid. 3266/2 i 2100/4,
położonych w obrębie ewidencyjnym
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 
Obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_6733.10.2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-02 18:46:16 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:17:58 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:33:53 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 40[mm] o długości
około 46,0[m]”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:51:42 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:49:08 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:03:06 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa mostu w JNI 01008546 na rzece Bukowa
o dł. 38,6m w ciągu drogi powiatowej nr 1019R
Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w m.
Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:32:25 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:02:42 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie mostu w JNI 01008546 na rzece
Bukowa o dł. 38,6m w ciągu drogi powiatowej nr
1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w
m. Jastkowice”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:00:03 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:51:53 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia
uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
obwieszczenie z 01.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-13 09:05:47 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-09 09:52:17 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:47:09 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
BWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:26:50 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:55:08 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym” na działkach nr
ewid. 4357/7, 4357/6 obręb ewidencyjny
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania_2016_7.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:32:30 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie mostu w JNI 01008546 na rzece
Bukowa o dł. 38,6m w ciągu drogi powiatowej nr
1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w
m. Jastkowice”. Inwestycja realizowana będzie
na działkach nr ewid. 3264/2, 2080/1, 2080/2,
3320/2, 3265 obręb ewidencyjny 3-Jastkowice,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania_2016_6.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:31:20 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid.
540/3, 538/3, 536/1, 538/1, położonych obrębie
ewidencyjnym 0005- Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:29:54 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid.
1279/32, 1279/13, 1279/14, 1279/16, 1270/18,
1279/19, 1279/20, 1279/30, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005 –Pysznica gmina Pysznica
 
obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:28:51 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr
ewid. 2087 wraz z przyłączem wodociągowym do
działki nr ewid. 2101, położonych w
miejscowości Pysznica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-08 14:45:34 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-07 15:01:09 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:35:39 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działce nr ewid. 2087 wraz
z przyłączem wodociągowym do działki nr ewid.
2101, położonych w miejscowości Pysznica, gmina
Pysznica„
 
obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-25 13:30:24 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid. 993/9, położonej w miejscowości Rzeczyca
Długa, gmina Radomyśl nad Sanem i nr ewid. 236,
położonej w miejscowości Brandwica, gmina
Pysznica wraz z przyłączami wodociągowymi do
działek nr ewid. 164, 169 i 171, położonych w
miejscowości Brandwica, gmina Pysznica, powiat
stalowowolski”.
 
obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_celu_publicznego_2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-25 13:27:23 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-04 15:02:24 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej Ø 110 na działkach: nr ewid.
993/6, położonej w miejscowości Rzeczyca
Długa, gmina Radomyśl nad Sanem i nr ewid. 236,
położonej w miejscowości Brandwica, gmina
Pysznica wraz z przyłączami wodociągowymi do
działek nr ewid. 164, 169 i 171, położonych w
miejscowości Brandwica, gmina Pysznica, powiat
stalowowolski”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:06:52 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr
ewid. 2087, położonej w miejscowości Pysznica,
gmina Pysznica wraz z przyłączem wodociągowym
do działki nr ewid. 2101 położonej w
miejscowości Pysznica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:59:44 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznicao wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz zprzyłączem gazowym” na
działkach nr ewid. 4353/3 i 4353/8 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 -Jastkowice, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie_ o_ wydaniu_decyzji_celu_publicznego_15_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-19 21:25:16 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid. 51,
52, 53/5 i 53/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0002-Chłopska Wola, gmina Pysznica.
 
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-18 14:54:00 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
Postanowienie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem o
zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Pysznica w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 
postanowienie IN.III.6733.01.2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:58:39 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola o
wszczęciu postepowania administracyjnego
 
obwieszczenie ITP-V.6220.2-1.2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-05 14:42:02 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-05 14:37:06 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr
ewid. 236 położonej w obrębie ewidencyjnym 1
- Brandwica, gmina Pysznica i działce nr ewid.
993/9 położonej w obrębie ewidencyjnym 9 -
Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl nad Sanem”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:58:23 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola o
zakończeniu postępowania dowodowego
 
obwieszczenie ITP-V.6220-25-6.2015.AS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:44:07 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid.
117/1, 107/6, 107/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:44:57 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-20 15:04:24 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 2922/5 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 13_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-12 14:16:54 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz.
nr: 2922/5 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
Jastkowicach”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:45:15 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 107/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Isep w Brandwicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:43:20 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 4353/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Majdan w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:41:30 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie zmainy decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. Budowa przekroczenia rzeki
San gazociągiem w/c DN 700 relacji Rozwadów -
Puławy w m. Karnaty
 
Obwieszczenie Prezedenta Miasta Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmainy decyzji pn. Budowa przekroczenia rzeki San gazociągiem wc DN 700 relacji Rozwadów - Puławy w m. Karnaty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:38:16 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na dz. nr 2922/5 dla zasilania
budynku jednorodzinnego w Jastkowicach. Inwestycja
liniowa realizowana będzie na działkach nr ewid.
2902/5, 3305, 2922/5 obręb ewidencyjny
3-Jastkowice, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:35:48 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na dz. nr 303/4 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Wolności w Pysznicy na działkach nr ewid.
302/4, 303/5, 303/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu 12_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:57:56 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
303/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wolności w Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:51:05 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji z 14.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-15 10:29:20 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego
na dz. nr 303/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w Pysznicy
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-09 14:55:47 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na dz. nr 1014/4 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Wrzosowej w Pysznicy na działkach nr ewid.
1012/3, 1012/5, 1014/6, 1014/3, 1014/4
położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu 11_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:31:20 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 18.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-21 14:15:47 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
1014/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wrzosowej w Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:51:42 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 1014/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wrzosowej w Pysznicy
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-04 15:52:36 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
Obwieszczenie Samozrądowego kolegium
Odwoławczego w Tranobrzegu o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 
obwieszczenie SKO z 04.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-26 15:51:20 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 1066/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Kochanowskiego w
Brandwicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-21 14:51:31 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 544/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. ks. Wł. Szubargi w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 10:47:13 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 3577/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 10:39:47 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o odwołaniu
od decyzji Wójta Gminy Pysznica znak
RI.III.6733.5.2012 z dnia 26.06.2015 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
energetycznej linii kablowej SN i przebudowa
dwóch słupów energetycznych”.
 
obwieszczenie o odwołaniu od decyzji 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:13:29 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej 15kV i napowietrznej
stacji transformatorowej PYSZNICA 8 w
miejscowości Pysznica Rędziny na działkach nr
ewid. 3834, 3915, 3899, 3900, 3902, 3903, 3904/2,
4300, 4305/3, 4305/6, 4304, 4303/2, 4303/1, 4302
oraz budowa linii napowietrznych i kablowych nN ze
stacji trafo PYSZNICA 8 w miejscowości Pysznica
Rędziny na działkach nr ewid. 4369/1, 4302,
4317, 4301, 4303/2, 4304, 4368, 4367, 4921/2,
4965, 4964, 4963, 4962, 4953, 4961, 4951, 4950,
4948, 4947, 4945, 4943/2, 4943/1, 4941, 4960,
4940, 4939, 4936, 4934, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:43:23 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
544/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. ks. Wł. Szubargi w Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:42:17 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
3577/1 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wolności w Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:40:59 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
1066/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Kochanowskiego w Brandwicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:40:17 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa linii kablowej 15kV i napowietrznej
stacji transformatorowej PYSZNICA 8 w
miejscowości Pysznica Rędziny na działkach nr
ewid. 3834, 3915, 3899,3900, 3902, 3903, 3904/2,
4300, 4305/3, 4305/6, 4304, 4303/2, 4303/1, 4302
oraz budowa linii napowietrznych i kablowych nN ze
stacji trafo PYSZNICA 8 w miejscowości Pysznica
Rędziny na działkach nr ewid. 4369/1, 4302,
4317, 4301, 4303/2, 4304, 4368, 4367, 4921/2,
4965, 4964, 4963, 4962, 4953, 4961, 4951, 4950,
4948, 4947, 4945, 4943/2, 4943/1, 4941, 4960,
4940, 4939, 4936, 4934, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 
zawiadomienie_o_zebranym_materiale_dowodowym_7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:52:29 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 4361/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach” na działkach nr
ewid. 4361/5 i 4361/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie_o_ wydaniu_decyzji_celu_publicznego_6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-06 15:00:05 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1066/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Kochanowskiego w
Brandwicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:59:39 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 3577/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:56:27 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 544/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. ks. Wł. Szubargi w
Pysznicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:50:22 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa energetycznej linii kablowej SN i
przebudowa dwóch słupów energetycznych”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:23:26 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
energetycznej linii kablowej SN i przebudowa
dwóch słupów energetycznych”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-09 14:54:50 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 4361/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-08 12:03:39 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Brandwicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-08 11:42:12 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na dz. nr: 2082/3 dla zasilania
budynku jednorodzinnego przy ul. Konopnickiej w
Kłyżowie” na działkach nr ewid. 2058 i 2082/3
położonych w obrębie ewidencyjnym
0004-Kłyżów, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-29 22:03:03 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączami gazowymi do punktów gazowych dla
zasilania budynków jednorodzinnych w Brandwicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-27 15:06:44 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie linii kablowej 15kV, napowietrznej
stacji transformatorowej, linii napowietrznej i
kablowej nN w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-22 15:33:10 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 2082/3 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Konopnickiej w Kłyżowie
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:05:21 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla
zasilania budynku jednorodzinnego w
Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-05-05 15:01:53 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Brandwicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:34:59 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 2082/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Konopnickiej w
Kłyżowie"
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-31 11:45:51 | Data modyfikacji: 2015-03-31 13:32:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 247/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Partyzantów w
Pysznicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:08:28 | Data modyfikacji: 2015-03-31 13:32:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 2966 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Armii Krajowej w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2015.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:14:41 | Data modyfikacji: 2015-03-31 13:32:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 247/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Partyzantów w
Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2015.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:04:04 | Data modyfikacji: 2015-03-31 13:32:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
2966 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Armii Krajowej w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-02-26 14:50:55 | Data modyfikacji: 2015-03-31 13:32:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 247/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Partyzantów w
Pysznicy"
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:09:03 | Data modyfikacji: 2015-03-31 13:32:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz.4693/7 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Sanowej w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:40:52 | Data modyfikacji: 2015-01-30 12:44:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 2966 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Armii Krajowej w
Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-16 12:43:09 | Data modyfikacji: 2015-01-30 12:44:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz.4693/7 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Sanowej w Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-08 12:41:44 | Data modyfikacji: 2015-01-30 12:44:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na dz. nr: 112/3 dla zasilania
budynku jednorodzinnego przy ul. Isep w
Brandwicy” na działkach nr ewid.117, 111/4,
111/3, 112/7, 112/4, 112/3, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina
Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego nr 26.2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:55:53 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 3149/8 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Majdan w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 25_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-10 12:29:41 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1279/7 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 22_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-10 12:19:51 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
112/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Isep w Brandwicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 26_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:47:57 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 55/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego
w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 24_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:01:23 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4693/7 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Sanowej w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-04 13:57:43 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr: 619/17 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Słowackiego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 23_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-01 16:46:38 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
3149/8 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Majdan w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 25_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:53:03 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
1279/7 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:50:53 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
55/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 24_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-12 15:22:38 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 4513/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica” na
działkach nr ewid.4513/1, 4513/5, 4513/3,
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 21_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:31:58 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr: 619/17 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Słowackiego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 23_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:25:40 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 112/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Isep w Brandwicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 26_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-06 13:41:50 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1277/1 dla zasilania budynku produkcyjnego
w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 20_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-03 15:16:22 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 849/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-31 14:01:17 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na działce nr ewid. 4357/9 dla
zasilania budynku jednorodzinnego w miejscowości
Jastkowice”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 18_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-21 12:02:26 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4351/6 dla zasilania budynku
biurowego w miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 17_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:15:27 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 4351/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 16_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:05:16 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 3149/8 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Majdan w
Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 25_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-13 16:19:41 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie SKO.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-13 09:49:16 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
1277/1 dla zasilania budynku produkcyjnego w
miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2014.pdf.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:57:33 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
849/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:49:23 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 55/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 24_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-06 14:32:55 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu redukcyjno -
pomiarowego na działce nr ewid. 619/17 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Słowackiego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 23_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-06 14:29:51 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1279/7 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 22_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-06 14:23:05 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:23:24 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4357/9 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 18_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:32:53 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4351/6 dla zasilania budynku biurowego w
miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:28:22 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
na dz. nr: 2973/1 i 2663/2 dla zasilania budynków
jednorodzinnych przy ul. Sportowej w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 12_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:24:52 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4351/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:14:18 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 309/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 15_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:56:56 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 79/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Kolonia w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:54:14 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
na dz. nr: 4740/2 i 4740/1 dla zasilania budynków
jednorodzinnych w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 13_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:51:32 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 992/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:15:39 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. „Budowa przekroczenia rzeki
San gazociągiem w/c DN 700 relacji
Rozwadów-Puławy w m. Karnaty”
 
obwieszczenie o przekazaniu odwołania 5_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-15 13:51:58 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1282/17 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 11_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:23:01 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami
gazowymi do punktów gazowych na dz. nr: 4740/2 i
4740/1 dla zasilania budynków jednorodzinnych w
miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2014_1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:13:40 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
309/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:05:54 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
79/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Kolonia w Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:02:25 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączami gazowymi do punktów gazowych na dz.
nr: 2973/1 i 2663/2 dla zasilania budynków
jednorodzinnych przy ul. Sportowej w Pysznicy”
 
obwieszczenie o zebranym materiale. dowodowym 12_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 13:55:36 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 849/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:54:52 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1277/1 dla zasilania budynku
produkcyjnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 20_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:52:03 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 849/2 dla
zasilania budynku jednorodzinnego w Pysznicy” na
działkach nr ewid.849/1, 849/2, 849/3,
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 9_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:12:45 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 159/5 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice” na
działkach nr ewid.615 i 642/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 1-Brandwica oraz na
działkach nr ewid. 3218, 146, 159/2, 159/3,
159/4, 159/5, położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:10:41 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1279/13 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Jagodowej w Pysznicy”
na działkach nr ewid. 1279/22, 1279/12, 1279/13,
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:07:52 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 3519 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Wolności w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 3012, 3172, 3520, 3519 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:03:05 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
992/1 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice” na działkach nr ewid.
1282/19, 1279/1, 1278, 1277, 1276, 1273, 1272,
1271, 1268, 1267, 3246/1, 992/5, 992/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice,
gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym RI.III.6733.10.2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:33:13 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na „rozbudowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na działce nr ewid.
4357/9 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 18_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:39:13 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na na „rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4351/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 17_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:37:57 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na „rozbudowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na działce nr ewid.
4351/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 16_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:36:10 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
„Budowa przekroczenia rzeki San gazociągiem w/c
DN 700 relacji Rozwadów-Puławy w m. Karnaty”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.III.6733.8.2014 z dnia 13-08-2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:00:27 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 309/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:06:41 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
849/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica” na działkach nr ewid.
849/1, 849/2, 849/3 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:04:03 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
159/5 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice” na działkach nr ewid.
3218, 146, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5 położonych
w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina
Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:01:57 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
1279/13 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Jagodowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 1279/22, 1279/12, 1279/13 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 11:58:53 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
3519 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wolności w Pysznicy” na działkach nr ewid.
3012, 3172, 3520, 3519 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 11:56:34 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 79/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Pysznicy ul. Kolonia”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-22 14:58:23 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na„
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
na działkach nr ewid. 4740/2 i 4740/1 dla
zasilania budynków jednorodzinnych w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-22 14:55:52 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
obwieszczenie Marszałka 5-2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:25:02 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pod pn. „Budowa przekroczenia
rzeki San gazociągiem w/c DN700 relacji
Rozwadów-Puławy w m. Karnaty” na działkach nr
ewid. 106, 105, 104/7, 104/6, 91/2, 83, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 2, 1,
położonych w obrębie ewidencyjnym Brandwica,
gmina Pysznica i nr ewid. 2/1, 144, 164
położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Charzewice,
gmina Stalowa Wola
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:19:32 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na„rozbudowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktów
gazowych na działkach nr ewid. 2973/1 i 2663/2
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Pysznicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:14:37 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1282/17 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:53:57 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 992/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:51:14 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 849/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Pysznicy”
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:53:28 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 159/5 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-26 13:26:29 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 3519 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w miejscowości
Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-26 08:14:47 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1279/13 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Jagodowej w miejscowości
Pysznica
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-24 13:01:44 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.:„Rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu
gazowego na dz. nr 4334/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-24 12:58:38 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4334/6 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-05-29 15:20:29 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
przekroczenia rzeki San gazociągiem w/c DN 700
relacji Rozwadów – Puławy w m. Karnaty” na
terenie dwóch gmin: Stalowa Wola i Pysznica...
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733_5_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-05-26 22:50:51 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów
redukcyjno-pomiarowych na dz. nr: 1968/2 i 1968/7
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Pysznicy” na działkach nr ewid. 1966, 1967,
1968/11, 1968/1, 1968/2, 1968/3, 1968/4, 1968/5,
1968/6, 1968/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-05-14 15:06:49 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr 3023/3 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Sportowej w Pysznicy”
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:17:40 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4334/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-17 15:50:47 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr 3916/6 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Rędziny w Pysznicy” na działkach nr ewid.
3916/4, 3916/5 i 3916/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-16 15:22:29 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączami gazowymi do punktów
redukcyjno-pomiarowych na dz. nr: 1968/2 i 1968/7
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Pysznicy” na działkach nr ewid. 1966, 1967,
1968/11, 1968/1, 1968/2, 1968/3, 1968/4, 1968/5,
1968/6, 1968/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:25:02 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-03-26 13:07:50 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu redukcyjno-pomiarowego na
działce nr 3916/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Rędziny w Pysznicy”
na działkach nr ewid. 3916/4, 3916/5 i 3916/6
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-03-19 12:43:01 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
obwieszczenie Dyrektora PZiMW-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-07 12:55:22 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów
redukcyjno-pomiarowych na działkach nr ewid.
1968/2 i 1968/7 dla zasilania budynków
jednorodzinnych w miejscowości Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:49:27 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 3916/6
przy ul. Rędziny w Pysznicy, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-02-12 14:03:03 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid.
3023/3 przy ul. Sportowej w Pysznicy, gmina
Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania-1_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:57:33 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
”Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 3034/5
przy ul. Sportowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 3039, 3038/4, 3038/3, 3037, 3036, 3035/4,
3035/5, 3034/4, 3034/3 3034/6, 3034/5
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-10.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:25:20 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: ”Rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 1279/6
przy ul. Jagodowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 1279/22, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1279/4,
1279/5, 1279/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego12-.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:55:52 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
”Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 3923, 3922, 3679, 3916/1, 3916/7 i 6240
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-22 12:42:23 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 1279/6
przy ul. Jagodowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 1279/22, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1279/4,
1279/5, 1279/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.12.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:17:44 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 3034/5
przy ul. Sportowej w Pysznicy na działkach nr
ewid. 3039, 3038/4, 3038/3, 3037, 3036, 3035/4,
3035/5, 3034/4, 3034/3 3034/6, 3034/5
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.
 
0bwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:12:44 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy na działkach nr
ewid. 3923, 3922, 3679, 3916/1, 3916/7 i 6240
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica,
 
obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-12-30 12:51:23 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy, gmina Pysznica.
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego.PDF

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-20 12:10:52 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działkę nr ewid.
3034/5 przy ul. Sportowej w Pysznicy, gmina
Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji celu publicznego.pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-11-26 13:06:10 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 1279/6
przy ul. Jagodowej w Pysznicy, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji celu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-11-21 11:58:49 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy, gmina Pysznica.
 
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-11-21 11:50:55 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
Stalowa Wola-Brandwica na kabel w miejscu
skrzyżowania z projektowaną linią 220kV Stalowa
Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice
(przęsło 19 - 20, skrzyżowanie nr 7) w
miejscowości Brandwica, gmina Pysznica, na
działkach nr ewid. 685, 696, 697, 698, 655/2,
651/13 położonych w obrębie ewidencyjnym
1-Brandwica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:07:10 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
GPZ II Posanie - Pysznica II (odg. do st. transf.
Jastkowice VII) na kabel w miejscu skrzyżowania z
projektowaną linią 220kV Stalowa Wola – punkt
nacięcia linii Chmielów-Abramowice (przęsło
13-14, skrzyżowanie nr 5) w miejscowości
Jastkowice, gmina Pysznica na działkach nr ewid.
2138, 2139, 2140/1, 2140/2, 2141, 2142, 2143,
3292, położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-27 22:00:21 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
GPZ II Posanie - Pysznica II na kabel w miejscu
skrzyżowania z projektowaną linią 220kV Stalowa
Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice
(przęsło 12-13, skrzyżowanie nr 4) w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica na
działkach nr ewid. 2193, 2195/1, 2195/3, 2195/4,
2198/1, 2199/2, 2200, 2201, 2202, położonych w
obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:34:57 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
GPZ II Posanie – Pysznica II (odg. do st.
transf. Jastkowice VIII) na kabel w miejscu
skrzyżowania z projektowaną linią 220kV Stalowa
Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –
Abramowice (przęsło 13-14, skrzyżowanie nr 6) w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica na
działkach nr ewid. 1620/3, 1620/4, 1620/5, 1621,
1622, 1623, 1624, 1625/1, 1625/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina
Pysznica.
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-3.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:33:27 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wniesieniu
odwołania od decyzji Wójta Gminy Pysznica znak
RI.III.6733.6.2012 z dnia 09.08.2013r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV
Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów
– Abramowice” na terenie gmin Stalowa Wola,
Pysznica, Radomyśl nad Sanem, która obejmuje
działki o numerach ewidencyjnych (...)
 
obwieszczenie o odwołaniu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-23 13:19:03 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:26:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym 9_2013
 
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9.2013

Opublikowane przez: Admin | Autor: Kuziora Beata | Data wprowadzenia: 2013-09-19 13:17:19 | Data modyfikacji: 2013-09-19 13:46:50.
Data wprowadzenia: 2013-09-19 13:17:19
Data modyfikacji: 2013-09-19 13:46:50
Autor: Kuziora Beata
ObowižEzuje od: 2013-09-19
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl