Wykaz telefonów

- Sekretariat, pok. nr 24, tel. 15 841 00 04, fax 15 841 00 17 e-mail: ug@pysznica.pl - Obsługa organów gminy, BIP pok. nr 30, tel. 15 841 00 18 e-mail: biuro.rady@pysznica.pl - Skarbnik gminy, pok. nr 26, tel. 15 841 04 77 - Podziały i sprzedaż nieruchomości, pok. nr 24b, tel. 15 841 01 02 e-mail: geodezja@pysznica.pl - Księgowość budżetowa, pok. nr 29, tel. 15 841 00 25 e-mail: ksiegowosc@pysznica.pl - Księgowość budżetowa, pok. nr 28, tel. 15 841 09 36 e-mail: ksiegowosc@pysznica.pl - Sekretarz gminy, pok. nr 31, tel. 15 841 00 86 e-mail: sekretarz@pysznica.pl - Planowanie przestrzenne, pok. nr 4, tel. 15 841 09 34 e-mail: planowanie@pysznica.pl - Gospodarka gruntami, pok. nr 4, tel. 15 841 09 34 email: bjarosz@pysznica.pl - Zamówienia publiczne, pok. nr 20, tel. 15 841 01 98 e-mail: zamowienia@pysznica.pl - Infrastruktura techniczna, pok. nr 23, tel. 15 841 01 12 e-mail: infrastruktura@pysznica.pl - Inwestycje, pok. nr 23, tel. 15 841 01 12 e-mail: inwestycje@pysznica.pl - Działalność gospodarcza, pok. nr 1, tel. 15 841 00 47 e-mail: podatki@pysznica.pl - Podatki i opłaty lokalne, pok. nr 2, tel. 15 841 00 47 e-mail: podatki@pysznica.pl - Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 15 841 00 24, e-mail: asznaikart@pysznica.pl, gok@pysznica.pl - Promocja gminy, pok. nr 22, tel. 15 841 01 03 e-mail: promocja@pysznica.pl - Pozyskiwanie środków UE, pok nr 21, tel. 15 841 01 32 e-mail: rskrzypek@pysznica.pl - Ochrona środowiska, pok. nr 21, tel. 15 841 01 32 e-mail: srodowisko@pysznica.pl - Kadry i sprawy społeczne, pok. nr 33, tel. 15 841 01 36 e-mail: kadry@pysznica.pl - Zarządzanie kryzysowe, OC, sprawy obronne i informatyczne, pok. nr 8, tel. 15 841 01 13 e-mail: informatyk.ug@pysznica.pl e-mail: msalach@pysznica.pl Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Pysznica ul. Wolności 322 tel. 15 841 00 04, 15 841 01 13, fax. 15 841 00 17 e-mail: gczk@pysznica.pl Urząd Stanu Cywilnego Pysznica, pok. nr 5 tel. 15 841 00 16 e-mail: usc@pysznica.pl

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:02:03 | Data modyfikacji: 2016-02-05 12:44:10.
Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:02:03
Data modyfikacji: 2016-02-05 12:44:10
Opublikowane przez: Admin