pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
wykaz dzierżawy z 23.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:47:24.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. księgowości budżetowej i podatku VAT
 
Infor. o wynik. nab. dnia 11.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:09:53 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. księgowości podatkowej
 
Infor. o wynik. nab. dnia 10.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 07:31:08 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Informacja Wójta dotycząca wstępnej analizy
złożonych dokumentów na stanowisko pracy ds.
księgowości budżetowej i podatku VAT
 
Informacja Wójta z 08.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:11:21 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Informacja Wójta dotycząca wstępnej analizy
złożonych dokumentów na stanowisko pracy ds.
księgowości podatkowej
 
Informacja Wójta z 07.05.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-07 12:38:12 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi i
planowania przestrzennego
 
Infor. o wynik. nab. dnia 24.04.2018r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-25 10:13:01 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Informacja Wójta dotycząca wstępnej analizy
złożonych dokumentów na stanowisko pracy ds.
gospodarowania nieruchomościami gminnymi i
planowania przestrzennego
 
Informacja Wójta_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:26:29 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 36_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-19 13:07:24 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 35_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 11:18:13 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 
informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.4.421.31.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:59:15 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:30:48 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Informacja Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:04:04 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:09.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica_usługi_ z 20.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:52:46 | Data modyfikacji: 2018-02-23 13:07:49.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków z 20.02.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:51:07 | Data modyfikacji: 2018-02-23 13:07:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Wykaz niruchomości do dzierżawy z 11.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:22:49 | Data modyfikacji: 2018-02-23 13:07:49.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz niruchomości do sprzedaży z 04.01.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:44:56 | Data modyfikacji: 2018-02-23 13:07:49.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie_Bąków_Brandwica _.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:36:28 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 08.08.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 09:13:26 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica z 04.08.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-04 13:06:56 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica
Ogłasza przetarg ustny - licytację na
dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Pysznica
 
ogłoszenie Brandwica_Bąków z 27.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:42:28 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Słomiana z 26.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 09:33:38 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków z 26.07.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 09:32:40 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
wykaz nieruchomości do dzierżawy z 01.06.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:03:41 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
wykaz nieruchomości do sprzedaży z 29.05.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:25:39 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Ogłoszenie o ponownych konsultacjach
społecznych projektu zmodyfikowanej Strategii
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej
Woli na lata 2014-2020

formularz zgłaszania uwag do Strategii.pdf

Strat.Rozw.MOF St.Woli 25.05.17 do ponownych konsultacji.pdf

 
ogłoszenie o ponownych konsultacjach z 25.05.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:24:19 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:02:10.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2016 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 
umorzenia_ulgi_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:14:55 | Data modyfikacji: 2017-05-18 14:49:50.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata
2014-2020
 
ogłoszenie o komsulatcjach_społecznych z 28.04.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:47:02 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:51:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 
ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:53:58 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:51:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Słomiana z 22.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:14:55 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:51:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 22.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:12:11 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 08.03.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:42:36 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Słomiana z 18.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:56:04 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 18.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:54:29 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie_Pysznica z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:07:47 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie_Słomiana z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 09:06:14 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:14:19.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 03.11.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:59:27 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:08:35.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-01 09:16:15 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:08:35.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie_wykaz_z_dnia_11_08_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-11 13:30:58 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:08:35.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
wykaz z 16.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:36:06 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:08:35.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica z 13.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:55:49 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 13.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:54:43 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Studzieniec z 30.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:32:10 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono w roku 2015 ulg, odroczeń,umorzeń lub
rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 
umorzenia 2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:09:19 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica_Jastkowice z 02.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-05-04 10:30:11 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica_Jastkowice z 15.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:22:32 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz nieruchomosci do sprzedaży z 04.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:15:32 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Kłyżów z 01.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:30:33 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica_Słotwiny z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:29:42 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Brandwica z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:26:39 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Kłyżów_Słomiana z 10.02.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:24:40 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz nieruchomosci do sprzedaży z 28.01.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-01-28 10:15:18 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 
Wykaz dzierżawa z 28.01.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2016-01-28 10:12:32 | Data modyfikacji: 2016-06-13 14:16:01.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
ogłoszenie Studzieniec_Jastkowice_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-31 11:01:51 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:53:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie_Pysznica z 30.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:28:00 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:53:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pysznica
 
_ogłoszenie_dzierżwa_Pysznica z 30.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:26:36 | Data modyfikacji: 2016-01-07 09:57:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie Pysznica_Sudoły z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 09:09:08 | Data modyfikacji: 2016-01-07 09:57:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie Pysznica z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:53:31 | Data modyfikacji: 2016-01-07 09:57:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie Bąków_Brandwica z 03.12.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:49:21 | Data modyfikacji: 2016-01-07 09:57:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie_Brandwica z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:41:41 | Data modyfikacji: 2016-01-07 09:57:27.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie_Kłyżów_Słomiana z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:38:49 | Data modyfikacji: 2015-10-15 10:48:13.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie_Pysznica z 13.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:24:08 | Data modyfikacji: 2015-10-15 10:48:13.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
wykaz nieruchomości do sprzedaży z 7.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:51:53 | Data modyfikacji: 2015-10-15 10:48:13.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie Kłyżów z 8.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:27:10 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:30:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica
 
ogłoszenie Pysznica z 8.09.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:25:01 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica z 31.07.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:37:20 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Studzieniec_Jastkowice z 31.07.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:36:00 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 23.07.2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-23 10:13:14 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków_Brandwica z 18.05.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:25:07 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica_Kłyżów z 18.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:18:35 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
„podinspektor ds.zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej,spraw obronnych i wojskowych”
 
Informacja o wynikach naboru z 13.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-14 13:07:20 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży z 14.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-05-14 12:01:54 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Informacja Wójta o wyniku wstępnej analizy
złożonych dokumentów na wolne stanowisko
urzędnicze „podinspektor ds.zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i
wojskowych”
 
Informacja Wójta dotycząca analizy dokumentów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:07:46 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Brandwica_Kłyżów_Słomiana_Jastkowice.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-04-27 12:26:01 | Data modyfikacji: 2015-09-08 08:29:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr _41_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:17:43 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Pysznica
 
ogłoszenie przetarg_dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:22:33 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica_2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:15:57 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Kłyżów_2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:13:57 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie _Bąków_Brandwica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:12:09 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-02-26 14:41:20 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
wykaz nieruchomości do sprzedaży.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-23 08:43:11 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
„inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi”
 
Informacja o wynikach naboru z 30.01.2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-30 14:19:24 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Informacja Wójta o wyniku wstępnej analizy
złożonych dokumentów na wolne stanowisko
urzędnicze „inspektor ds. opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi”
 
Informacja Wójta dot. złożonych dokumentów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:36:08 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:28:36 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie_Kłyżów_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:16:58 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie_Bąków_Brandwica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:12:38 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie _Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:09:33 | Data modyfikacji: 2015-04-14 14:05:20.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Pysznica
 
ogłoszenie usługi.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:03:10 | Data modyfikacji: 2015-01-08 10:06:47.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
„Inspektor ds. księgowości budżetowej,
podatku dochodowego i podatku VAT”
 
Informacja o wynikach naboru z 23.12.2014 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-23 09:07:17 | Data modyfikacji: 2015-01-08 10:06:47.
Informacja Wójta o wyniku wstępnej analizy
złożonych dokumentów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. – „księgowości budżetowej,
podatku dochodowego i podatku VAT”
 
Informacja Wójta dot. analizy złożonych dokumentów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-18 14:41:06 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 116_2014_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:28:23 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 20 listopada 2014 r.
 
obwieszczenie MIiR.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-05 11:29:18 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Postanowienie Nr 257/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie
zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Pysznica
wybranego w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w
dniu 30 listopada 2014 r.
 
Zwołanie_sesji_Rady Gminy_Pysznica-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:46:25 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Postanowienie Nr 232/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 listopada 2014 roku w
sprawie zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez radnych wybranych w
głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
 
Zwołanie_I_sesji_Rady Gminy_Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-29 12:14:21 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu
pożarniczego
 
ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-28 14:16:54 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica Ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Pysznica_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-19 09:58:23 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Pysznica
 
ogłoszenie budownictwo usługowe.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:57:37 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Kłyżów_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:48:41 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
Ogłoszenie Bąków_Brandwica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 09:45:44 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Informacja o zatwierdzeniu konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Krzakach
 
Zarządzenie Nr 79_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-21 09:36:57 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
wykaz Kłyżów_1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-07-24 10:05:24 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Krzakach
 
Zarządzenie Nr 64_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Stanisław Paleń | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:21:16 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
Ogłoszenie o sprzadaży Brandwica, Bąków.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 11:16:48 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
ogłoszenie o sprzedaży Pysznica, Sudoły.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 11:15:47 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:03:54 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w
roku 2013 ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożeń
na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500
zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia
 
umorzenie podatku.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-05-29 07:37:59 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz do sprzedaży Brandwica_Bąków.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:00:04 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz do sprzedazy Pysznica 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:58:19 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 
Wykaz do sprzedaży Pysznica 1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:56:57 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 
Wykaz do sprzedaży Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-02-14 15:08:18 | Data modyfikacji: 2014-12-23 10:07:23.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 
Wykaz Bąków Kłyżów _2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Aleksander Jabłoński | Data wprowadzenia: 2014-02-14 15:04:35 | Data modyfikacji: 2014-02-17 08:34:09.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pysznica
 
ogłoszenie o sprzedaży Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:53:05 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:55:38.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
ogłoszenie o sprzedaży Kłyżów-Słomiana.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:45:20 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:55:38.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:42:36 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:55:38.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
„Inspektor ds. obsługi organów Gminy”
 
Informacja o wyniku naboru z 30_10_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-31 14:36:52 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:55:38.
Informacja Wójta o wyniku wstępnej analizy
złożonych dokumentów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. – „obsługi organów Gminy”

Informacja Wójta..pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Kazimiera Jachim | Data wprowadzenia: 2013-10-28 13:58:17 | Data modyfikacji: 2013-10-28 14:10:28.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
„inspektor ds. księgowości podatkowej”
 
Informacja o wynikach nabobru z 21.10.2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Kazimiera Jachim | Data wprowadzenia: 2013-10-21 14:32:06 | Data modyfikacji: 2013-10-28 14:10:28.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
ogłoszenie o sprzedaży Krzaki.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:46:32 | Data modyfikacji: 2013-10-28 14:10:28.
Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica
 
Ogłoszenie o sprzedaży Jastkowice, Kłyżów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:45:59 | Data modyfikacji: 2013-10-28 14:10:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 
Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-16 13:44:19 | Data modyfikacji: 2013-10-28 14:10:28.
Informacja Wójta dotycząca wstępnej analizy
złożonych dokumentów na stanowisko pracy ds.
księgowości podatkowej.
 
Informacja Wójta o wstępnej analizie złożonych dokumentów na stanowisko pracy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:26:37 | Data modyfikacji: 2013-10-14 14:27:34.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze.
 
Zarządzenie Nr 69_2013 Nabór.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:20:07 | Data modyfikacji: 2013-10-11 08:24:43.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli dot. przydatności
wody do spożycia
 
Decyzja PPIS woda.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-01 10:05:30 | Data modyfikacji: 2013-10-11 08:24:43.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. 
Zarządzenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-27 21:39:51 | Data modyfikacji: 2013-10-11 08:24:43.
Data wprowadzenia: 2013-09-27 21:39:51
ObowižEzuje od: 2013-09-27
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl