pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Petycje strona główna 

Petycje
Petycja mieszkańców ulicy Fedorowskiego oraz
ulicy Bocznej w Jastkowicach w sprawie rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej
 Petycja w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:07:09.

Informuje się, że Rada Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2015 r. skierowała petycję mieszkańców ulicy Fedorowskiego i ulicy Bocznej w Jastkowicach w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  do ropatrzenia przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Przewidywany termin podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy - koniec grudnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:10:56.
Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia
28 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców ulic: Fedorowskiego i Bocznej w
Jastkowicach dotyczącej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej
 Uchwała Nr XV_87_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-30 13:27:23.
Data wprowadzenia: 2015-12-30 13:27:23
Opublikowane przez: Admin

  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl