pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Oferta realizacji zadania publicznego strona główna 

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy wraz z Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy i Jastkowic poprzez 6 dniowy wyjazd wakacyjny - „Wakacje z Bogiem” realizowanego w okresie 1.07.2015 r. - 14.08.2015 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Oferta wspólna złożona przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że do dnia 2 lipca 2015 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.

 
oferta realizacji zadania publicznego_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:26:10 | Data modyfikacji: 2015-06-25 09:30:21.
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 
Zarządzenie Nr 126_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-29 15:14:22 | Data modyfikacji: 2015-06-25 09:30:21.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 5 dniowy wyjazd wakacyjny w Bieszczady - „Wakacje z Bogiem” w terminie 27-31 sierpnia 2016 r. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 1.07.2016 r. - 14.09.2016 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia naboru, zorganizowania wyjazdu oraz rozliczenia zrealizowanego zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji w wysokości 7 620 zł. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy.

 
oferta realizacji zadania publicznego_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:29:33 | Data modyfikacji: 2015-06-25 09:30:21.

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Organziacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 19 czerwca -15 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji w wysokości 7 100 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" ze Stalowej Woli.

 
oferta realizacji zadania publicznego_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:48:53 | Data modyfikacji: 2015-06-25 09:30:21.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. Parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pn. „Wakacje z Bogiem” - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Pysznicy poprzez 4-dniowy wyjazd wakacyjny do Krakowa w terminie 26-29 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 19 czerwca - 14 sierpnia 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 4 600 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oferta złożona przez Parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.

 
oferta realizacji zadania publicznego 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:15:12 | Data modyfikacji: 2017-06-12 13:15:53.
Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:15:12
Data modyfikacji: 2017-06-12 13:15:53
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl