pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego strona główna 

Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

sprawozdanie ze współpracy za 2015 rok.pdf

sprawozdanie ze współpracy za 2016 rok.pdf

sprawozdanie ze wspłópracy za 2017 rok.doc

 sprawozdanie ze współpracy za 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40.
Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40
Opublikowane przez: Admin

  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl