pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
strona główna 

Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

sprawozdanie ze współpracy za 2015 rok.pdf

sprawozdanie ze współpracy za 2016 rok.pdf

 sprawozdanie ze współpracy za 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40.
Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40
Opublikowane przez: Admin

  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl