pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Wybory Samorządowe 2014 strona główna 

Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin
na terenie województwa podkarpackiego
 
zarządzenie 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-28 10:01:37.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
powiatów na terenie województwa podkarpackiego
 
zarządzenie 28_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-28 10:02:30.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
 
zarządzenie 29_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-28 10:03:32.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, które zostaną zarządzone na
dzień 16 listopada 2014 r.
 
informacja.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-20 09:07:48.
Materiały dla komitetów wyborczych

W związku z planowanym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego na dzień 16 listopada 2014 r. poniżej podajemy linki do stron Państwowej Komisji Wyborczej, na których w poszczególnych zakładkach już są zamieszczane dokumenty dotyczące tych wyborów.


http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/


W zakładce „Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne" oraz w kolejnych „Tworzenie komitetów wyborczych" i „Zgłaszanie kandydatów" są dostępne już materiały dla komitetów wyborczych, w tym dostęp do elektronicznych wzorów druków wyborczych potrzebnych między innymi do zgłoszenia do Komisarza Wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców lub komitetu wyborczego organizacji.

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-08-22 09:34:33 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast
 
rozporządzenie.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-08-29 10:19:46 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w
sprawie tworzenia komitetu wyborczego
 
komunikat.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:26:58 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w
sprawie zgłoszeń kandydatów do Gminnych,
Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych
 
ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:34:09 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie
mieszkańców
 
Komunikat_2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:55:43 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Komunikat Komisarza Wyborczego dot. składania
sprawozdan finansowych komitetów wyborczych
 
Komunikat_składanie_sprawozdań_finansowych_komitetów_wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:00:06 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
OBOWIĄZEK ZAŁOŻENIA STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ
KOMITETY WYBORCZE
 
_prowadzenie_stron_internetowych-.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:55:35 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Wyjaśnienia PKW

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-249/14

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyraża opinię, że w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, o czym mowa jest w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:07:01 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Prowadzenie przez Komitety Wyborcze stron
internetowych - wyjaśnienia PKW
 
prowadzenie_stron_internetowych_komitetów_wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:19:33 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28
lipca 2014 r. w sprawie należności
pieniężnych przysługujących członkom komisji
wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji
w wyborach do organów jednostek samorządu
terytorialnego
 
uchwała PKW.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:25:09 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25
sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 
Uchwała PKW regulaminy obwodowych i terytorialnych komisji.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-04 11:22:05 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków komisji wyborczych,
wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania
terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

Uchwala PKW -powoływanie komisji załącznik nr2-1.doc

Uchwala PKW -powoływanie komisji załącznik nr 1-1.doc

 
Uchwała PKW - powoływanie komisji wyborczych.doc

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-04 11:40:30 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:25:33.
Dokumenty do pobrania

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Pysznica.pdf

wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania.pdf

wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf

zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf

 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-04 11:57:45 | Data modyfikacji: 2014-09-26 11:11:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 1
września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych,
ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
 
obwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-09-04 13:01:05 | Data modyfikacji: 2014-09-26 11:11:27.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 września 2014 roku w sprawie członkostwa w
komisjach wyborczych
 
wyjaśnienia PKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:53:38 | Data modyfikacji: 2014-09-26 11:11:27.
Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej
- informacje
 
informacje.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:54:38 | Data modyfikacji: 2014-09-26 11:11:27.
Informacja o składzie Powiatowej Komisji
Wyborczej w Stalowej Woli
 
Informacja_o_składzie_PKW_Stalowowolski.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:20:34 | Data modyfikacji: 2014-09-26 11:11:27.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 22 września 2014 r. o składzie Gminnej
Komisji Wyborczej w Pysznicy
 
Informacja_o_składzie_GKW_Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:22:29 | Data modyfikacji: 2014-09-26 11:11:27.
Informacja o I posiedzeniu Gminnej Komisji
Wyborczej w Pysznicy
 
informacja o I posiedzeniu GKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:23:19 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:55:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 28
sierpnia 2014 r.o wyznaczeniu na obszarze gminy
Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE 28_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:27:58 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:55:14.
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
 
Informacja_o_składzie_WKW_Rzeszów_1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-26 10:55:46 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:55:14.
Postanowienie Nr 169/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
powołania gminnych i miejskich komisji wyborczych
 
Postanowienie_o_powolaniu_Gminnych_i_Miejskich__Komisji_Wyborczych-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-26 11:16:38 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:55:14.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy z
dnia 25 wrzesnia 2014 r. o składzie oraz
terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Pysznicy
 
informacja_o_skladach_i_dyzurach_GKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:04:08 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:55:14.
Wykaz Komitetów Wyborczych zarejestrowanych przez
Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
 
wykaz komitetów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:06:54 | Data modyfikacji: 2014-09-29 10:56:27.
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego złożonych Państwowej Komisji
Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi
 
wykaz zawiadomień.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:09:39 | Data modyfikacji: 2014-09-29 10:56:27.
Upoważnienia pracowników urzędu gminy w
związku z wyborami zarządzonymi na dzień 16
listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 89_2014.pdf

Zarządzenie Nr 88_2014.1.pdf

 
Zarządzenie Nr 87_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:13:06 | Data modyfikacji: 2014-09-26 13:16:00.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 
komunikat WKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:46:53 | Data modyfikacji: 2014-09-26 13:16:00.
Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia
obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania
korespondencyjnego
 
Zarządzenie Nr 96_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-01 15:51:25 | Data modyfikacji: 2014-10-13 11:33:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 10
października 2014 r. w sprawie podania do
publicznej wiadomości informacji o utworzonych
obwodach głosowania, ich numerach i granicach,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady
Gminy Pysznica, Rady Powiatu Stalowowolskiego,
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w
wyborach Wójta Gminy Pysznica zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o obwodach.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-16 15:51:49 | Data modyfikacji: 2014-10-13 11:33:05.
Komunikat o terminie, miejscu i zasadach losowania
jednolitych numerów dla list kandydatów na
radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 roku
 
Komunikat_termin_zasady_losowania_numerów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-20 13:45:01 | Data modyfikacji: 2014-10-13 11:33:05.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy z
dnia 17 października 2014 roku w sprawie
losowania kandydatów do składu Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych,
które odbędą się w dniu 16 listopada 2014 r.
 
informacja_o_losowaniu_skladu_OKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-20 13:55:09 | Data modyfikacji: 2014-10-13 11:33:05.
Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskazania
do składu obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Pysznica pracowników samorządowych
gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Pysznica,
Rady Powiatu Stalowowolskiego, Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz wyborów Wójta
Gminy Pysznica, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 101_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-21 09:49:22 | Data modyfikacji: 2014-10-13 11:33:05.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy o
zasadach losowania jednolitych numerów dla list
kandydatów na radnych Rady Gminy Pysznica w
wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
roku
 
informacja o losowaniu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-22 10:58:56 | Data modyfikacji: 2014-10-13 11:33:05.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 23 października 2014 r. o przyznanych
numerach dla list kandydatów komitetów
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
obwieszczenie GKW o przyznanych numerach dla list kandydatów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-23 16:24:37 | Data modyfikacji: 2014-10-23 16:27:10.
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych do Rady Gminy Pysznica w
wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
roku
 
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-24 12:05:37 | Data modyfikacji: 2014-10-23 16:27:10.
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Pysznica
 
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-24 12:08:52 | Data modyfikacji: 2014-10-23 16:27:10.
UCHWAŁA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
PYSZNICY z dnia 23 października 2014 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
uchwała GKW Nr 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:44:44 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców_1.pdf

 
informacja o sporządzeniu spisu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-27 16:01:04 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Informacja Wójta Gminy Pysznica o pierwszym
posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
 
informacja wójta o I posiedzeniu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-28 14:19:35 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
UCHWAŁA Nr 9/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
PYSZNICY z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 
uchwała w sprawie wygaśnięcia członkostwa.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-07 15:49:59 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
UCHWAŁA Nr 10/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
PYSZNICY z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 
uchwała w sprawie wygaśnięcia członkostwa Nr 10_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-14 16:44:20 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
UCHWAŁA Nr 11/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
PYSZNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 
uchwała w sprawie wygaśnięcia członkostwa 11_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-14 16:45:43 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania
przedstawicieli Wójta Gminy Pysznica do ochrony
lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
Zarządzenie Nr 105_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-14 16:56:11 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
UCHWAŁA Nr 13/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w
Pysznicy z dnia 17 listopada 2014 r o
przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Wójta Gminy Pysznica w dniu 30 listopada 2014 r.
 
Uchwała GKW Nr 13_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-19 15:23:43 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W
RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa podkarpackiego.
 
wyciąg z obwieszczenia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:10:56 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W
RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach
wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego.
 
wyciąg z obwieszczenia rada.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:11:41 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Postanowienie Nr 232/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 listopada 2014 roku w
sprawie zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez radnych wybranych w
głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
 
Zwołanie_I_sesji_Rady Gminy_Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:20:28 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o
wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego
 
wyciąg z obwieszczenia rada 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:35:44 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Protokół GKW w Pysznicy z wyborów Wójta Gminy
Pysznica - II tura
 
protokół GKW_II tura.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:39:26 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Postanowienie Nr 257/2014 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie
zwołania sesji Rady Gminy Pysznica w celu
złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Pysznica
wybranego w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w
dniu 30 listopada 2014 r.
 
Zwołanie_sesji_Rady Gminy_Pysznica-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:41:31 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozwiązania
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
postanowienie Komisarza Wyboerczego w Tarnobrzegu z 20.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-29 12:14:10 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:26:19.
Data wprowadzenia: 2016-07-29 12:14:10
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl