pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia
zasad naboru pracowników samorządowych na
stanowiska urzędnicze
 Zarządzenie Nr 40_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:06:49.

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Oświata (stypendia, dowozy)
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne
   Kanalizacja sanitarna, wodociągi
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Podatki i opłaty lokalne
Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:06:49
Opublikowane przez: Admin

  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl