pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Planowanie przestrzenne strona główna 

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie

Załącznik Nr I - proponowane granice

Załącznik Nr II - proponowane granice

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-23 07:34:14.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Linia elektroenergetyczna 220kV”
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Barbara Jarosz | Data wprowadzenia: 2014-02-13 13:44:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego
planuzagospodarowania przestrzennego „Linia
elektroenergetyczna 220kV”
 
Obwieszczenie_o_wyłożeniu_mpzp_linia220kV.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-20 15:57:32.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w sąsiedztwie ulic
Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica

Uchwała Nr IX_47_2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 maja 2015 r.pdf

 
Pysznica duży plan - rysunek planu_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-09 14:49:30 | Data modyfikacji: 2015-10-12 07:56:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu planu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:40:33 | Data modyfikacji: 2015-10-12 07:56:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo
- produukcyjny”
 
obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia mpzp z 07.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:22:43 | Data modyfikacji: 2015-10-12 07:56:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Teren
usługowo-produkcyjny”
 
obwieszczenie wyłożenie planu z 5.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:04:29 | Data modyfikacji: 2015-10-12 07:56:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica

1 Uchwała projekt mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny - etap I 2017.pdf

1A Uzasadnienie i posumowanie zgodnie z ustawą o pizp mały plan 2017.pdf

2 Pysznica mały plan - rysunek planu - po RNW projekt na wył do publ wgl.pdf

3 Prognoza środ mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny_aktualizacja 2017.pdf

4 PSF mpzp Wolności Szubargi Folwarczna Ziarny 2017.pdf

 
Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu projektu mpzp z 15.02.2017r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:04:02 | Data modyfikacji: 2015-10-12 07:56:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu części
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie
ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica - Etap I

1 Uchwała projekt mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny - etap I 2017_.pdf

1A Uzasadnienie i posumowanie zgodnie z ustawą o pizp mały plan 2017_.pdf

3 Prognoza środ mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny_aktualizacja 2017_.pdf

4 PSF mpzp Wolności Szubargi Folwarczna Ziarny 2017_.pdf

Pysznica mały plan - rysunek planu - projekt na III wyłożenie_.pdf

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 05.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:09:21 | Data modyfikacji: 2015-10-12 07:56:29.
Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:09:21
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl